186 vizualizări 28 oct 2019

Creditele acordate în cadrul acestui program beneficiază de garanţie FEI în proporţie de 60% din valoare şi pot fi folosite pentru finanţarea activităţii curente pe termen mediu (credite revolving şi non-revolving) pentru asigurarea capitalului de lucru atât pentru activităţi noi, cât şi pentru activităţi existente, precum şi pentru finanţarea investiţiilor pe termen lung (credite non-revolving).

Valoarea totală a facilităţilor acordate unui IMM în cadrul Programului Iniţiativa pentru IMM-uri , calculate la nivel de grup, este de 22.700.000 lei, cu respectarea pragului maxim permis privind ajutorul de minimis (maximum 200.000 euro, în echivalent lei, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi). Excepţie fac creditele care îndeplinesc criteriile specifice Programului Orizont 2020, pentru care valoarea cumulată a creditelor nu va depăşi echivalentul în lei a 7.500.000 euro. Nivelurile marjelor variază între 2,35 şi 5,4 pp peste Robor 3M, în funcţie de profilul solicitantului şi destinaţia creditului.

De la lansarea instrumentului financiar şi până în prezent, BRD Groupe Société Générale a finanţat, cu o valoare cumulată a creditelor de aproximativ 60 de milioane de lei, peste 200 de IMM-uri care activează în diferite domenii de activitate precum comerţ, producţie, transporturi, servicii medicale, de arhitectură, producţii cinematografice, etc.

Tranzacţiile beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin programul Iniţiativa pentru IMM-uri, finanţat de Uniunea Europeană, prin FEDR şi Horizon 2020, şi de către Fondul European de Investiţii şi Banca Europeană de Investiţii.

 

Citește și: