715 vizualizări 7 ian 2020

Operatorii economici care folosesc automate comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele cu aparatele de marcat electronice fiscale până la 31 decembrie, a decis luni Guvernul.

Executivul a adoptat luni o Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comercianţii evită plata unor amenzi cuprinse între 8.000 şi 10.000 de lei.

Regimul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat în prezent de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 a suferit mai multe modificări, ultimele dintre acestea fiind realizate prin Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Printre modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 prin Legea nr. 136/2019, sunt eliminarea din rândul excepţiilor de la obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, livrările de bunuri sau servicii efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede, crearea temeiului legal pentru stabilirea configuraţiei, precum şi a caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în automate comerciale. În plus, a fost stabilit termenul până la care operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale, respectiv până la data de 31 decembrie 2019 şi a fost creat temeiul legal pentru modificarea şi completarea normelor metodologice, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Aparatele de marcat care urmează să fie integrate în automatele comerciale nu există la această dată pe piaţă, iar pentru realizarea şi implementarea lor este necesară parcurgerea unor etape obligatorii şi consumatoare de timp, arată Ministerul Finanţelor în expunerea de motive: aprobarea prin hotărâre de Guvern a specificaţiilor tehnice şi funcţionale ale acestor aparate de marcat, construirea prototipurilor de către producători, testarea prototipurilor la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, autorizarea de către Ministerul Finanţelor Publice a distribuitorilor acestor aparate de marcat, fabricarea aparatelor de marcat şi instalarea lor în cca 90.000 de automate comerciale, pe întreg teritoriul ţării, de către distribuitori şi operatorii de service autorizaţi de Ministerul Finanţelor Publice.

Procesul de elaborare a reglementărilor tehnice privind configuraţia şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acestui tip de aparat de marcat electronic fiscal, a necesitat un timp mai îndelungat pentru fundamentarea deciziilor referitoare la modul în care acestea urmează a fi reglementate, întrucât a presupus consultări, atât cu specialiştii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, pentru documentare şi stabilirea direcţiilor de abordare, cât şi cu patronatele din domeniu şi specialiştii acestora pentru înţelegerea modelului de afacere şi identificarea soluţiilor tehnice de abordare, la această dată proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, nefiind aprobat, arată documentul.

În acest context, se constată faptul că operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, vizaţi de obligaţia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, sunt în imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, riscând aplicarea de sancţiuni drastice, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi suspendarea activităţii la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi confiscarea sumelor nejustificate, în condiţiile în care nerespectarea obligaţiei nu le este imputabilă.

 

Citește și: