Iulian Anghel
2861 vizualizări 12 mar 2018

Potrivit proiectului de ordonanţă, care are de 39 de pagini de modificări (propuse la Legea 227 a Codului fiscal; la Legea 263 a sistemului unitar de pensii şi la Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii), „declaraţia unică” – ce fusese prezentată deja de ministrul finanţelor Eugen Teodorovici într-o conferinţă - va înlocui declaraţiile D200 (veniturile realizate din România), D201 (veniturile realizate din străinătate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (norme de venit în agricultură), D600 (venitul care reprezintă baza pentru contribuţiile de asigurări), D604 (stabilirea contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fără venit) şi D605 (stoparea CASS pentru persoanele fără venit).

Declaraţia unică trebuie depusă în acest an până la data de 15 iulie, iar, din 2019, până la 15 martie, scrie Ziarul Financiar

Drepturile de autor

Una dintre cele mai importante modificări priveşte veniturile din drepturile de autor. Proiectului exclude din sfera veniturilor din activităţi independente veniturile din drepturi de proprietate intelectuală care vor fi tratate în mod distinct în cadrul unei categorii de venituri separate. Aceste venituri sunt impozitate explicit cu 10%.

Potrivit proiectului, în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine, la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plăţii acestora, impozitul fiind final.

Venituri din salarii şi asimilate salariilor

Potrivit proiectului, contribuabilii care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând 2% din valoarea totală a impozitului anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit. Opţiunea pentru redirecţionarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Potrivit documentului citat, contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare (pentru care impunerea este finală), au obligaţia să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi să completeze Capitolul, Secţiunea şi Subsecţiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului.

CITESTE CONTINUAREA ÎN ZIARUL FINANCIAR

Citește și: