117 vizualizări 8 oct 2019

Primele 116 proiecte finanţate prin FDI au fost aprobate prin Ordin al Preşedintelui CNSP în septembrie. Plafonul de contractare pentru acest an este de 10 miliarde de lei.

Printre cele mai valoroase proiecte aprobate se numără un proiect integrat de modernizare, consolidare şi reabilitare drumuri şi poduri în Neamţ, cu o alocare de 521 de milioane de lei, extinderea canalizării şi a staţiei de epurare din Snagov - 172 mililoane lei, penetraţie şi racord Splaiul Independenţei-Ciurel-Autostrada Bucureşti- Piteşti în Bucureşti - 104 milioane lei, lucrări de infrastructură în Buzău - 150 de milioane de lei sau asfaltarea drumurilor judeţene din Maramureş - 102 milioane lei.

Proiectele depuse care au documentaţia completă şi sunt peste plafonul de contractare rămân la CNSP şi vor deveni eligibile ulterior.

CNSP administrează şi fondul de investiţii pentru localităţi, finanţat cu bani din Trezorerie, care poate fi accesat de primarii localităţilor din România. Aceştia pot veni cu proiectele la care au autorizaţii de construcţie, CNSP le verifică şi le aprobă, apoi virează suma care trebuie investită în realizarea proiectului în mai multe tranşe. În prima instanţă, primarii primesc un avans de 5% şi pe măsură ce proiectul este demarat se virează 10% din sumă.

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, fără personalitate juridică, este gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi este utilizat pentru finanţarea proiectelor de investiţii ale unităţilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi ale universităţilor. Finanţarea proiectelor se asigură sub formă de granturi acordate din Fond şi care sunt aprobate anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar.

Fondul de Dezvoltare şi Investtiţii a fost înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Citește și: