Teodor Bobei
107 vizualizări 6 dec 2019

Potrivit procedurii de achiziţie listată pe Site-ul de Achiziţii Publice (SEAP), activităţile contractului de servicii se referă la elaborarea Documentaţiei de proiectare, în principal faza proiect tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie pentru construirea unui Spital Regional de Urgenţă în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi şi acordarea de asistenţă tehnică.

Activităţile pe care consultantul le va realiza vor include elaborarea proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie, precum şi pregătirea tuturor documentelor care urmează a fi depuse la toate autorităţile competente şi obţinerea tuturor avizelor şi aprobărilor necesare menţionate în Certificatul de Urbanism pus la dispoziţie de către autoritatea contractantă.

De asemeena, consultantul va asigura acordarea de asistenţă tehnică pe toata durata de derulare a lucrărilor şi până la recepţia finala a lucrărilor, inclusiv prin participarea în cadrul etapelor determinante de execuţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale in vigoare şi a cerinţelor autorităţii contractante.

Totodată, acesta va elabora programul de urmărire a comportării lucrării în timp va participa la elaborarea cărţii tehnice a construcţie, va pregăti documentele necesare pentru aprobarea investiţiei conform Legii 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi se va deplasa la sediul autorităţii contractante sau şantierul construcţiei ori de câte ori contextul o impune sau dacă primeşte o solicitare în acest sens de la autoritatea contractantă.

Valoarea totală estimată pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică aferente proiectului este de 63.829.354 de lei.

Potrivit SEAP, contractul este realizat pe o perioadă de 132 de luni şi este finanţat din fonduri bugetare, intenţia de participare la procedura de achiziţie fiind listată pe 6 Decembrie 2019.

 

Citește și: