Alexandru Costea
98 vizualizări 9 apr 2019

Preşedintele motivează cererea de reexaminare a Legii pentru completarea art. 70 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin faptul că prevederea prin care unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţează şi gestionează catalogul şcolar on-line "este insuficientă, deoarece poate determina o aplicare neunitară a legii".

„Astfel, textul normativ nu prevede modalitatea de punere în aplicare a acestor noi dispoziţii şi nici nu creează posibilitatea pentru legiuitorul secundar, respectiv autorităţile publice centrale sau locale, să stabilească reguli precise referitoare la înfiinţarea şi gestionarea catalogului şcolar on-line, care să asigure implementarea unitară, de către toate unităţile de învăţământ preuniversitar", arată un comunicat emis de Administraţia Prezidenţială.

Totodată, potrivit sursei, legea nu prevede sursele de finanţare a catalogului şcolar on-line şi nu protejează datele cu caracter personal.

„Mai mult de atât, legea transmisă la promulgare nu prevede sursele de finanţare prin care se poate realiza şi întreţine această platformă şcolară on-line. De asemenea, având în vedere că acest catalog şcolar conţine date cu caracter personal, considerăm că este obligatoriu ca textul legii să conţină dispoziţii exprese, prin care să se asigure protecţia acestor date", arată Preşedinţia.

În acelaşi timp, preşedintele mai consideră că reglementările de completare a Legii Educaţiei nu respectă exigenţele de tehnică legislativă.

„În al doilea rând, plasarea acestei noi reglementări în conţinutul actului normativ este realizată prin completarea art. 70 din Legea nr. 1/2011 referitor la organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare, articol prevăzut în cadrul capitolului privind Curriculumul învăţământului preuniversitar. Considerăm că aceste reglementări de completare a art. 70 din Legea nr. 1/2011 nu respectă exigenţele de tehnică legislativă prevăzute la art. 61 alin. (2) al Legii nr. 24/2000 potrivit cărora prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor. Aşadar, întrucât notele elevilor exprimă, potrivit art. 71 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, rezultatele evaluării şcolare, considerăm că ar fi oportun ca dispoziţiile privind înfiinţarea Catalogului şcolar on-line să vizeze, mai degrabă, completarea normelor din Legea nr. 1/2011 referitoare la evaluarea rezultatelor învăţării", conform comunicării.

Citește și: