Mihaela Gidei
55 vizualizări 21 ian 2020

„Inspectorii judiciari, judecători şi procurori, luând în dezbatere proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor (...) îşi exprimă îngrijorarea şi dezacordul cu privire la intenţia puterilor executivă şi legislativă de a elimina pensiile de serviciu, prevăzute de lege pentru judecători şi procurori. Prezentul punct de vedere va fi transmis Guvernului României, Senatului şi Camerei Deputaţilor, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România”, se arată într-un comunicat transmis de Inspecţia Judiciară.

Totodată, inspectorii judiciari au costatat, după analizarea proiectului privind reglementarea pensiilor de serviciu pentru magistraţi, că prevederile „încalcă brutal principiile independenţei şi inamovibilităţii judecătorilor”, nesocoteştre deciziile CCR (2/2000, 57/2000, 120/2007, 85/2009, 375/2000 şi 873/2010), disimulează realizarea unei exproprieri simulate, contrară principiului constituţional.

Proiectul nici nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă pentru asemenea limitare şi, spun inspectorii, încalcă principiul predictibilităţii normative în privinţa „pachetului” de prevederi legale avut în vedere la intrarea în profesie - prevederi printre care se numără şi cele privind pensionarea.

„Reglementarea în vigoare a pensiei de serviciu pentru judecători şi procurori este justificată prin specificuliactivităţii pe care o desfăşoară, care impune obligaţii şi interdicţii severe, precum şi riscuri sporite; pensia de serviciu a fost instituită pentru a încuraja stabilitatea în serviciu şi formarea unei cariere în magistratură, caracterul stimulator al acesteia constând în modul de determinare a cuantumului în raport cu indemnizaţia avută la data ieşirii la pensie; interdicţiile impuse judecătorilor şi procurorilor vizează activităţi care le-ar putea aduce venituri suplimentare şi să le asigure posibilitatea efectivă de aşi crea o situaţie materială de natură să le menţină şi după pensionare un nivel de viaţă apropiat de cel avut în timpul activităţii”, mai punctează inspectorii în comunicatul menţionat.

În Adunarea Generală a mai fost punctat că pensia de serviciu nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv.

Mai mult, inspectorii subliniază că pensia reprezintă o „compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună judecătorii şi procurorii şi care impune obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au, fiindu-le interzise activităţi ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-şi crea o situaţie materială de natură să le ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii”.

Sursă FOTO: Shutterstock

 

Citește și: