Elena Crangasu
1238 vizualizări 23 dec 2019

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 decembrie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 242/13.05.2019)”, informează Administraţia Prezidenţială.

Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal de reglementare a contribuţiei personale suportată direct de către asiguraţi, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii contravalorii unor servicii medicale acordate de furnizorii privaţi, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, faţă de tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, decontate de casele de asigurări de sănătate.

În forma prezentei legi este precizat că asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru şi normele sale de aplicare.

Totodată, legea prevede că asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.

Prezenta iniţiativă legislativă intervine asupra încheierii asigurării de sănătate.

Astfel, contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical este afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, „în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări”.

Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, pe 27 noiembrie 2019.

Sursă FOTO: Hepta / caracter ilustrativ

 

Citește și: