Alexandru Costea
101 vizualizări 15 mai 2019

Judecătorii CCR au admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de 84 de deputaţi PNL şi USR şi au constatat, pe 13 martie, că Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum şi pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului este neconstituţională în ansamblul său.

Potrivit magistraţilor Curţii, legea de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social (CES) prevede obligaţia iniţiatorilor de proiecte sau propuneri legislative de a solicita avizul C.E.S. în cazul în care reglementările preconizate vizează domeniile de specialitate ale acestuia reprezentate de protecţia consumatorului. În acest sens, Curtea constată că legea criticată se referă în mod special la protecţia consumatorilor, domeniu în care trebuia solicitat avizul C.E.S.

„(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) domeniile de specialitate ale Cosnsiliului Economic şi social sunt: (...) e) protecţia consumatorului şi concurenţa loială”, arată motivarea CCR.

Conform Curţii, sesizarea de neconstituţionalitate arăta că legea ignoră faptul că "în legislaţia în vigoare la acest moment există o serie de reglementări recente care asigură protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte evitarea sau cel puţin atenuarea impactului declarării scadenţei anticipate şi declanşării executării silite, creând falsa impresie că eliminarea caracterului de titlu executoriu ar fi necesară pentru ca instituţiile de credit să nu mai treacă imediat la executarea silită, în cazul în care debitorul înregistrează restanţe".

Totodată, semnatarii sesizării arătau că potrivit prevederilor OUG 52/2016, "consumatorul este protejat de o eventuală declarare precipitată a scadenţei anticipate şi de o iminentă executare silită, la discreţia băncii, în ipoteza acumulării de restanţe, legiuitorul instituind mecanisme obligatorii pentru creditor, atât pentru corectarea eventualelor dificultăţi întâmpinate de consumator la rambursarea creditului, cât şi pentru amânarea declanşării executării silite pentru o perioadă considerată rezonabilă, astfel încât să i se asigure acestuia posibilitatea rambursării voluntare a creditului".

Actul normativ declarat neconstituţional în ansamblul său este anulat, iar iniţiatorii ar trebui să reia întreg procesul legislativ.

Citește și: