Mihaela Gidei
167 vizualizări 6 nov 2018

„Tragedia de la Colectiv a arătat, dincolo de orice dubiu, iar semnatarii acestei scrisori au simţit, prin propriile experienţe dramatice, că sistemul medical public nu are capacitatea de a trata şi îngriji marii arşi. Inexistenţa unor centre de arşi în ţară, unităţi spitaliceşti specializate, cu personal experimentat, care să asigure standardele foarte stricte de asepsie, absolut necesare pentru această dificilă patologie, standarde pe care unii dintre semnatarii acestei scrisori le-au văzut şi de care au beneficiat în străinătate, pune în pericol viaţa fiecărui caz de mare ars "tratat" cu improvizaţii - cele presupuse 11 paturi ale secţiilor de arsuri. Această situaţie gravă ne determină să ne întrebăm dacă nu asistăm la o încălcare a drepturilor garantate de Constituţia României prin Articolul 22 (1): Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate”, se arată în scrisoarea transmisă de grupul de supravieţuitori ai incendiului din Clubul Colectiv.

Semnatarii acestei scrisori sunt Adrian Albu, Mihai Grecea, Adina Apostol, Andrei Găluţ şi Alexandra Furnea. Ei solicită o întâlnire până la finele acestei săptămâni pentru a propune crearea unui Mecanism Naţional de Intervenţie de Urgenţă în Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arşi, mecanism care să funcţioneze până la construirea unor centre de arşi, la standardele necesare, în România, iar ulterior să rămână activ pentru situaţii excepţionale în care se impune de urgenţă transportul unui număr mai mare de pacienţi în străinătate – complementar cu instrumente europene cum ar fi Mecanismul de Protecţie Civilă.

„După cum foarte bine ştiţi - iar mobilizarea dumneavoastră în cazul pacientului Alexandru Băiaşu din Piatra Neamţ e o dovadă în acest sens - supravieţuirea unui mare ars (peste 30% din suprafaţa corporală sau pacienţi cu arsuri profunde) depinde de transportarea cât mai rapidă într-un centru de arşi, fiecare oră putând face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Modul în care autorităţile şi persoanele responsabile s-au activat în toate cazurile în care a fost nevoie de transportarea unui ars arată că lucrurile nu mai pot continua cu improvizaţii şi soluţii ad-hoc. Este nevoie de acest protocol care să permită acţiunea rapidă. Nu este normal ca viaţa unui pacient să depindă de (in)disponibilitatea unor funcţionari de a se implica, de semnături, de conflicte interinstituţionale. Este nevoie de paşi clari, responsabilităţi clare, algoritmi, proceduri”, mai arată scrisoarea.

 

În întâlnirea cu premierul şi ministrul Sănătăţii, semnatarii scrisorii vor sublinia că mecanismul trebuie să cuprindă următoarele:

1. Transferul automat către centre de mari arşi din Europa, cu care să se încheie protocoale în acest sens. Centrele din Belgia si Olanda care au tratat victime de la Colectiv sunt câteva exemple, mai ales că există deja relaţii bilaterale şi un istoric de succes.

2. Protocol interinstituţional cu MAPN (pentru transport aerian) şi IGSU.

3. Un fond permanent de urgenţă, dedicat atât cheltuielilor imediate generate de transferul marilor arşi sau de anumite proceduri suplimentare în situaţii particulare (cum ar fi achitarea unor facturi restante, astfel încât sa nu apară blocaje sau întârzieri în transportul şi acceptarea de către centrele din străinătate a respectivilor pacienţi), cât şi achitării costurilor legate de ansamblul operaţiunilor de transfer şi spitalizare în străinătate, pe toată durata necesară tratamentului şi recuperării medicale a pacienţilor.

4. Desemnarea unui responsabil în interiorul Ministerului Sănătăţii pentru implementarea, coordonarea si activarea acestui Mecanism Naţional de Intervenţie de Urgenţă în Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arşi.

FILMUL TRAGEDIEI din 30 octombrie 2015

- la ora 22:02:01, la câteva secunde după începerea concertului, în partea dreaptă a imaginii se observă cum artificiile montate pe stâlpul schelei tehnice ce deserveşte scena sunt aprinse pentru prima dată. Acestea ard timp de 13 secunde, iar scânteile rezultate în urma arderii sunt orientate direct către stâlpul de susţinere al imobilului situat în partea stânga lângă scenă;
 
- La ora 22:32:00, se observă cum se aprind artificiile montate pe un suport situat lângă stâlpul schelei tehnice ce deserveşte scena. Acestea ard timp de 16 secunde, iar scânteile rezultate în urma arderii sunt orientate direct către stâlpul de susţinere al imobilului, situat în partea stângă în imediata apropiere a scenei;
 
- La ora 22:32:16, imediat după ce artificiile s-au stins se observă cum spaţiul dintre stâlpul de susţinere al imobilului şi scenă rămâne în continuare luminat, iar lumina creşte foarte repede în intensitate acoperind o suprafaţă tot mai mare;


 
- Astfel, la ora 22:32:26 se observă, de fapt, cum tavanul situat între stâlpul de susţinere al imobilului şi scenă arde, iar din acesta încep să cadă bucăţi incandescente;
 
- Suprafaţa tavanului care arde creşte foarte repede, flacăra devine violentă, iar primele persoane se îndreaptă spre ieşire la ora 22:32:35;
 
- Mai departe, suprafaţa tavanului cuprinsă de flăcări creşte extrem de repede, iar în aproximativ un minut de la iniţiere focul ajunge în dreptul camerei de supraveghere nr. 2, care este montată pe stâlpul de susţinere al imobilului situat diametral opus faţă de locul de unde a început incendiul;


 
- La ora 22:33:01, se observă că în interiorul clubului se află un nr. mare de persoane care sunt strânse în jurul spaţiului deschis care realizează accesul în holul de unde se iese afară din club. Imediat, fumul devine foarte dens cuprinzând întregul club”.

foto: Hepta

Citește și: