Silviu Bănilă
2919 vizualizări 9 aug 2018

Legea nr. 60/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial şi intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018. Conducătorii auto care sunt amendaţi pentru lipsa rovinietei vor trebui să primească în cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Şoferul nu va mai putea fi amendat pentru lipsa rovinietei în intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare, întrucât nu se pot încheia alte procese verbale de constarea a contravenţiei pentru lipsa rovinietei pentru acelaşi vehicul.Totodată, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de patru luni de la data săvârşirii faptei (în prezent şase luni).

În intervalul de la data săvârşirii contravenţiei şi până la data comunicării procesului-verbal nu se mai poate aplica altă sancţiune. CNAIR va asigura accesul utilizatorilor la BAZA DE DATE pentru verificarea existenţei şi valabilităţii rovinietei şi peajului (înregistrarea în format electronic a tarifului de trecere).Cele mai multe neclarităţi erau legate până acum de transmiterea procesului verbal de constatare în timp corespunzător.

Legea nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din RomâniaText publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 14 septembrie 2018


Art. I. -

Articolul 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"

(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârşirea contravenţiei, încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplică sancţiunea contravenţională."

2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"

(41) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 611 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

3. Alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancţiunii contravenţiei. În intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul."

4. După alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
"

(10) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârşirii faptei.

(11) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. asigură accesul utilizatorilor la baza de date pentru verificarea existenţei şi valabilităţii rovinietei şi peajului."

Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
        
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Citește și: